Koj Bailiwick Yog Dab Tsi?

Depositphotos 5625718 s

Lo lus zoo. Ib tug phooj ywg ntawm kuv siv nws thaum hais txog ntawm lub chaw ruaj. Ntawm Dictionary.com:

tus ceev xwm
noun, hais tshaj tawm [bey-luh-wik]

  1. Tus neeg li qhov tshwj xeeb ntawm kev txaus siab, kev txawj, lossis txoj cai.
  2. Lub chaw haujlwm lossis hauv nroog ntawm tus ceev xwm.