Suab thiab Kev Lag Luam

Yog tias koj tsis tau muaj lub sijhawm los saib, saib mauv vim. Zaj yeeb yaj kiab yog ob peb xyoos, tab sis tseem yog qhov ua piv txwv zoo rau kev lag luam. Hauv kev ua yeeb yaj kiab, Alex Hitchens (Will Smith), qhia cov txiv neej tsis muaj lub sijhawm los nrhiav tus ntxhais ntawm lawv txoj kev npau suav. Cov lus qhia nws tau sim yog sim txo koj cov teeb meem ci ntsa iab, mloog koj hnub, thiab ua koj cov ntawv ua tom tsev. Cov tseem muaj kev nco ntau tshaj plaws yog qhov sib nrawm sib nrawm nyob qhov twg