Ib Leeg Yog Dab Tsi, Pom Zoo, thiab Xaiv Ob Qhov Ntxiv Hauv?

Txawm hais tias hom kev tshaj tawm xov xwm kev lag luam koj ua dab tsi, koj yuav tsum muab cov kev qhia rau cov neeg tuaj yeem xaiv koom nrog cov lus. Yuav luag txhua lub tebchaws thiab cov kev cai tswjfwm tswj hwm qee yam kev cai tiv thaiv spam, yog li sau cia qhov chaw thiab kev ua haujlwm ntawm kev coj tus cwj pwm yog qhov tseem ceeb. Nov yog cov methodologies: Ib Leeg Xaiv-Hauv - Qhov no yog hom kev siv email thiab ntawv xov opt-ins. Tus sau npe kos npe rau ntawm tus xaib lossis nqa los ntawm lub tuam txhab