Augmented thiab Virtual Reality Yuav Yog Qhov Yuav Tsum Tau Ua Lag Luam

Thaum tib neeg nug kuv txog kev twv, Kuv feem ntau taw rau lawv mus rau lwm tus. Kuv tsis yog ntau ntawm futurist, tab sis kuv muaj cov ntaub ntawv sau cia zoo nkauj ntawm pom tias kev siv technology ua ntej yuav cuam tshuam kev yuav coj cwj pwm zoo li cas. Ib lub thev naus laus zis uas kuv tau nyob ntsiag to txog kev muaj qhov tseeb thiab qhov tseeb tiag. Nws yog txhua yam txias, tab sis kuv ntseeg tias peb tseem tshuav ob peb xyoos deb ntawm kev siv. Yog tias koj yog lub khw muag khoom, tab sis, Kuv mus