20 Cov Lus Qhia Kom Tsav Tsheb E-Lag Luam Sib Pauv lub caij so

Lub moos tau ticking, tab sis nws tseem tsis tau lig rau cov kws kho mob hauv e-tune mus rau lawv cov xaib kom tsav kev sib hloov ntau dua. Qhov no infographic los ntawm kev hloov pauv hloov kho cov kws tshaj lij ntawm qhov zoo tawm tawm 17 cov lus qhia txog kev hloov kho kom zoo uas koj yuav tsum tau siv tam sim ntawd yog tias koj vam tias yuav nqis peev ntawm cov nyiaj so koobtsheej yuav tsheb nyob rau lub caij no. Muaj peb lub tswv yim tseem ceeb uas koj yuav tsum nco ntsoov yuav tsum tau siv cov ntaub ntawv pov thawj kom ib txwm tsav ntxiv kev sib hloov rau hnub so