Cov Txheeb xyuas: Yuav ua li cas Tsim Cov Ntsiab Lus Uas Tau Koom Tes nrog

Raws li cov neeg lag luam tsom mus rau cov ntsiab lus uas koom nrog cov neeg mloog, peb feem ntau pom peb tus kheej kev xav thiab tsim cov phiaj xwm nrog cov pab pawg me ntawm cov neeg zoo ib yam li peb tus kheej. Thaum cov neeg lag luam tseem tabtom rau tus kheej thiab kev koom nrog, ua ntau yam hauv peb cov lus peb tau saib dhau deb. Thiab, los ntawm kev saib dhau kev coj noj coj ua, poj niam txiv neej, nyiam kev sib deev, thiab kev xiam oob khab… peb cov lus hais ua rau muaj kev cuam tshuam cov neeg uas tsis nyiam peb. Kev suav txhua yam yuav tsum yog qhov tseem ceeb hauv txhua cov lus tshaj tawm. Hmoov tsis zoo, tus