Yuav Kho Koj Cov Hais Lus Pej Xeem Li Cas

Nov yog qhov tshaj tawm uas kuv yuav tsum tau sau ib xyoo dhau los, tab sis kuv tau mob siab sau nws hmo no tom qab qhov kev tshwm sim uas kuv tau hais txog. Xyoo tas los, Kuv tau mus ncig mus rau nrawm nroog, South Dakota thiab tau hais lus ntawm Concept ONE, qhov kev lag luam ua lag luam premiere tsim los ntawm Korena Keys, tus neeg ua lag luam hauv cheeb tsam, tus tswv lag luam, thiab zoo siab South Dakotan. Korena lub hom phiaj yog kom coj tus kws tshaj lij nyob hauv lwm lub xeev uas tuaj yeem ua tau