Postano Evolves Lub Chaw Pabcuam Kev Ncaws Pob Kev Ncaj Ncees

Kuj nce mentsis tau hloov zuj zus vim hais tias social media command- centres ntaus lub chaw. Koj tuaj yeem nyeem txog lawv hauv kev ua kis las thaum peb cov phooj ywg ntawm Radious tau tsim thawj lub chaw tshaj xo social media chaw rau Super Bowl hauv Indianapolis. Qhov tseem ceeb ntawm lub chaw hais plaub tau plaub lub hom phiaj… Kev Nyab Xeeb - teb thawj zaug rau qhov teeb meem kev nyab xeeb lossis kev kub ntxhov. Kev pabcuam - teb rau txhua qhov kev sib tham tsis zoo uas cuam tshuam rau lub nroog lossis kev tshwm sim. Kev pab them - paub dab tsi tshwm sim