Ua Cov Kev Phom Npe Uas Zoo Nkauj Zoo Li Koj Lub Vev Xaib

Peb nyuam qhuav rov thov dua thiab cog lus los ntawm cov tuam txhab uas muaj cov neeg ncaj lub npe. Cov ntaub ntawv yog teeb meem loj, txawm hais tias. Ciam teb txuas ntxiv dhau ntawm peb lub chaw luam ntawv, nws tau los ntawm ob ntu (ob txoj haujlwm luam tawm, ob daim ntawv kos npe) thiab kuv yuav tsum luam tawm, kos npe, kos duab thiab xa email xa daim ntawv thov rov qab. Qhov tsis zoo tshaj plaws, qhov kev xav tau nyuaj nyeem thiab ua ntaub ntawv tsis zoo, xav kom kuv tig mus taug qab, kho kom raug, thiab rov qab mus thiab tawm