Ntawv pov thawj: Online pov thawj thiab Workflow Automation

ProofHQ yog SaaS-based online pov thawj software uas tso cov kev txheeb xyuas thiab kev pom zoo ntawm cov ntsiab lus thiab cov tswv yim muaj tswv yim zoo kom cov phiaj xwm kev lag luam tau ua tiav nrawm dua thiab nrog kev siv zog tsawg dua. Nws hloov email thiab nyuaj daim ntawv txheej txheem, muab tshuaj xyuas pab pawg cov cuab yeej los sib koom ua ke los xyuas cov ntsiab lus muaj tswv yim, thiab cov phiaj xwm kev lag luam khiav lag luam los taug qab cov kev tshuaj xyuas hauv kev nce qib. Cov ntaub ntawv pov thawj tuaj yeem siv thoob plaws txhua qhov kev tshaj tawm suav nrog kev luam tawm, digital thiab audio / pom. Feem ntau, cov cuab yeej muaj tswv yim raug tshuaj xyuas thiab pom zoo siv