DAIM-19: Tus Corona Tus Tshaj Tawm thiab Social Media

Ntau yam hloov, lawv yuav nyob zoo li qub. Jean-Baptiste Alphonse Karr Ib qho zoo ntawm kev tawm suab: koj tsis tas yuav looj qhov ncauj qhov ntswg. Koj tuaj yeem spout txhua yam nyob rau txhua lub sijhawm lossis txhua lub sijhawm thaum tab tom muaj nyob rau cov sijhawm no COVID-19 ntaus. Tus kab mob kis tau coj qee thaj chaw mus rau hauv kev ua kom pom tseeb, ntse thaj sib npaug, nthuav dav cov npoo, thiab tib lub sijhawm ntawd, hla qee qhov khoob. Cov kab zawv plaub hau zoo li kws kho mob, kws kho mob, thiab cov ntawd