Mediafly: Kev Kawg-Rau-Xaus Kev Muag Khoom thiab Kev Tswj Xyuas Cov Ntsiab Lus

Carson Conent, CEO ntawm Mediafly, tau qhia txog ib tsab xov xwm zoo uas tau teb cov lus nug, Kev Muag Khoom Ua Lag Luam Dab Tsi? thaum nws los txheeb xyuas thiab pom lub ntsej muag muag khoom koom nrog. Lub ntsiab lus ntawm Kev Muag Khoom Kev Sib Koom Tes yog: Kev tawm tswv yim, kev coj ua txuas mus ntxiv uas ua rau txhua tus neeg ua haujlwm ntsib cov neeg ua haujlwm muaj peev xwm ua tau zoo thiab muaj txheej txheem sib tham nrog cov txheej txheem ntawm cov neeg muaj feem cuam rau txhua tus theem ntawm cov neeg siv cov kev daws teeb meem lub neej kom ua tau zoo. rov qab los ntawm