12 Cov Hauj Lwm Hauv Txhua Qhov Kev Tawm Media Kev Lag Luam Lub Lim Tiam Ua Haujlwm

Ob peb feeb nyob rau ib hnub? Ib ob teev nyob rau ib asthiv? Quav dev. Kev tshaj xov xwm yuav tsum muaj kev ua haujlwm txuas ntxiv, txuas ntxiv rau cov tuam txhab kom paub txog lub peev xwm ntawm qhov nruab nrab kom loj hlob rau cov neeg tuaj saib thiab tsim lub zej zog. Ua tibzoo saib ntawm Cov Ntawv Qhia Kev Tshawb Fawb uas peb tau tshaj tawm yav dhau los thiab koj yuav pom tias nws yuav tsum siv zog, xaiv cov cuab yeej, thiab nqis peev sijhawm. Qhov infographic no yog kuv coj mus rau lub sijhawm yuav tsum tsim kho