Koj lub Vev Xaib Yuav tsum yog Qhov Chaw ntawm Koj Lub Ntiaj Teb

Zaj lus piv txwv uas hais txog tus neeg txawj ntse thiab tus uas tsis muaj tswv yim: Cov nag los, dej nyab, thiab cua tshuab, thiab nplawm rau lub tsev ntawd; thiab nws tsis vau, rau qhov nws tsa rau saum pob zeb. Txhua tus uas hnov ​​kuv tej lus no, thiab tsis ua raws li lawv ua yuav zoo li tus neeg ruam, uas ua nws lub tsev rau saum cov xuab zeb. Mathais 7: 24-27 Hawm tus npoj yaig thiab phooj ywg zoo Lee Odden tau tshaj tawm lub lim tiam no: “Koj lub vev xaib tsis yog