Kev Noj Qab Haus Huv Kev Lag Luam yog dab tsi?

Thaum koj tau mus rau hauv tsheb sib tsoo, poob qis lossis raug qee lwm yam kev raug mob hnyav, qhov kawg uas koj yuav tau xav txog yog chav xwm txheej kub ntxhov koj xav mus ntsib raws li kev lag luam kawg, ntawv tshaj tawm lossis email ntawv xov xwm uas koj pom Cov. Qhov muag lub qhov tso suab tiag tiag tsis siv thaum muaj xwm txheej. Txawm li cas los xij, kev ua lag luam kev noj qab haus huv muaj ntau dua li kev tshaj tawm lag luam chaw saib xyuas xwm txheej thiab cov chaw saib xyuas mob hnyav. Tsev kho mob, chaw kho mob maj nrawm, thiab tsev noj qab haus huv yog lub luag haujlwm