Google Bogus URL Qhov Txheeb Ze Shortener

Peb muaj kev sib tham nrog cov neeg tau txais txiaj ntsig yog ib feem ntawm qee qhov kev kawm tshawb nrhiav thiab kev sab laj peb tau ua nrog lawv lub tuam txhab niam txiv. Raws li ib feem ntawm kev mob siab rau txuas mus ntxiv, lawv faib QR Codes, ntxiv rau Google Analytics kev tshaj tawm txoj cai, tom qab ntawd thov Google URL shortener, tso cai rau lawv ntsuas cov lus teb tau raug ntawm lawv cov dag zog. Nov yog lub tswv yim ruaj khov. Analytics ib leeg tsis tuaj yeem muab txhua yam koj xav tau vim tias txhua yam kev thov uas faib tawm