Lossis Loj Cov Ntaub Ntawv ntawm Cov Kev Ua Si ntawm Social Media

Yog tias muaj ib yam peb tuaj yeem kawm los ntawm hluav taws kub online tam sim no nrog NFL, tshaj tawm, thiab cov kiv cua kis las, nws yog qhov cuam tshuam ntawm kev sib raug zoo hauv kev ua kis las. Nielsen tshaj tawm tias txog thawj rau lub as thiv ntawm NFL lub caij, qhov kev saib ntawm cov kev ua si tau nqis 7.5% xyoo dhau xyoo. Kuv tsis ntseeg me me tias qhov no feem ntau vim kev tawm tsam thiab kev sib txuas lus txuas ntxiv ua rau muaj teeb meem ntxiv ntawm kev tawm suab. Qhib Facebook lossis Twitter ntawm