Plaub Yam Koj Yuav Tsum Tau Muaj Hauv Txhua Daim Ntawv Sau Cov Ntsiab Lus

Ib ntawm peb cov neeg kawm haujlwm uas tabtom tshawb nrhiav thiab sau cov kev tshawb fawb pib rau peb tau nug yog tias kuv muaj lub tswv yim li cas los nthuav cov kev tshawb fawb ntawd kom ntseeg tau tias cov ntsiab lus tau zoo thiab qhia tau zoo. Rau lub hli tas los, peb tau tshawb nrhiav nrog Amy Woodall ntawm tus cwj pwm qhua uas pab nrog lo lus nug no. Amy yog tus kws tshaj lij muag khoom muag thiab tus neeg hais lus zoo. Nws ua haujlwm ze nrog pab pawg muag khoom ntawm pab lawv paub ntsuas ntawm kev xav