Quarantine: Nws Yog Lub Sijhawm Los Mus Ua Haujlwm

Qhov no yog, dhau ntawm kev ua xyem xyav, qhov tsis yooj yim tshaj plaws ntawm kev lag luam thiab qhov muaj txiaj ntsig yav tom ntej uas kuv tau pom hauv kuv lub neej. Uas tau hais tias, Kuv tab tom saib kuv tsev neeg, cov phooj ywg, thiab cov neeg tau faib ua ob peb kab: Npau taws - qhov no yog, yam tsis muaj kev poob siab, qhov phem tshaj. Kuv saib cov neeg Kuv hlub thiab hwm hauv kev npau taws tsuas yog ua rau txhua tus neeg. Nws tsis tau pab txhua yam lossis lwm tus. Nov yog lub sijhawm ua siab zoo. Tuag tes tuag taw - ntau tus neeg muaj kev tos