5 Google Analytics Dashboards Uas Yuav Tsis Hem Koj

Google Analytics tuaj yeem hem rau ntau tus neeg ua lag luam. Los ntawm tam sim no peb txhua tus paub yuav ua li cas cov ntaub ntawv-tsav kev txiav txim siab tseem ceeb rau peb lub chaw ua lag luam, tab sis ntau ntawm peb tsis paub pib qhov twg. Google Analytics yog lub cuab yeej muaj zog rau kev txheeb xyuas qhov kev xav ua lag luam, tab sis tuaj yeem muaj cov neeg tuaj yeem pom zoo tshaj qhov peb ntau tus to taub. Thaum pib tawm ntawm Google Analytics, thawj qhov koj yuav tsum tau ua yog txhawm rau txhawm rau muab cais tawm koj cov kev tshuaj ntsuam rau hauv cov ntu-raws qhov loj me. Tsim