Tsim Kev Ncig Xyuas Cov Neeg Siv Khoom Hauv Fintech | Ntawm Kev Xav Tau Muag Khoom Webinar

Raws li kev paub digital txuas ntxiv rau thaj chaw tseem ceeb tshaj plaws rau cov tuam txhab Kev Pab Nyiaj Txiag, cov neeg taug kev (cov neeg tus kheej digital touchpoint tshwm sim thoob channel) yog lub hauv paus ntawm qhov kev paub ntawd. Thov koom nrog peb raws li peb muab kev pom rau hauv yuav tsim kho koj tus kheej cov kev taug mus rau kev nrhiav tau, kev caij nkoj, tuav tseg, thiab nce tus nqi nrog koj lub zeem muag thiab cov neeg yuav khoom. Peb tseem yuav saib qhov feem cuam tshuam mus ncig ua haujlwm nrog peb cov neeg siv khoom. Webinar Hnub Tim thiab Lub Sijhawm Qhov no yog a