CMS Expo: Lub Pov Hwm Ntawm Kev Ua Lag Luam thiab Kev Lag Luam Technology nyob hauv Midwest

Kuv tau muaj kev zoo siab ntawm kev hais lus ntawm CMS Expo lub lim tiam dhau los hauv Chicago. Nov yog thawj zaug kuv tau koom nrog lub rooj sab laj no Kuv tsis paub dab tsi tshwm sim. Ua rau kuv xav tsis thoob vim nws zoo npaum li cas. CMS Expo yog kev kawm thiab kev sib tham ua lag luam uas mob siab rau Cov Txheej Txheem Kev Tswj Xyuas Cov Ntsiab Lus thiab lub vev xaib. Nws hais txog ntau txoj kev taug nyob rau ib puag ncig kev lag luam thiab thev naus laus zis. Lub tsib lem hauv lub xyoo no