Koj Tsis tas Yuav Muaj Kev Lag Luam Qib Siab kom nkag siab qhov no

Okay, nws yog lub sijhawm rau ib rant. Lub lim tiam no kuv tau raug ntaus ob peb zaug thiab kuv yog qhov tiag tiag ntawm qhov poob tias qee cov neeg tau ua nws ntev npaum li lawv muaj kev lag luam. Kuv xav tau ob peb yam ncaj thaum koj mus sib tham thiab yuav cov kev pabcuam los ntawm koj Lub Koom Haum tom ntej. Tus nqi yog Dab Tsi Koj Them Nyiaj, Tsis Yog Dab Tsi Koj Tau Qhov no yog tus nqi ntawm cov khoom lossis cov kev pabcuam