Spamming Cov Kev Cai: Muaj Piv ntawm Asmeskas, UK, CA, DE, thiab AU

Raws li lub ntiaj teb kev lag luam dhau los ua qhov tseeb, cov lus sib yeem tau xee npe uas ua kom paub tseeb tias txhua lub tebchaws tsis hwm txoj cai ntawm lwm tus xwb - txawm tias lawv yuav muaj peev xwm los ua kev rau txim rau cov tuam txhab uas ua txhaum cov cai ntawd. Ib thaj chaw ntawm kev tsom rau cov tuam txhab twg uas xa email thoob ntiaj teb yog nkag siab txog qhov tsis txaus ntseeg ntawm txhua lub teb chaws raws li nws hais txog email thiab spam. Yog tias koj xav saib xyuas koj cov chaw xa khoom thiab lub npe nrov thoob ntiaj teb,