Zam Txim Tau Txais Kev Ntxhov Siab los ntawm cov chaw haujlwm

Ua kom muaj qhov chaw ua hauj lwm kuv tau ua qhov muag qhib rau kev ua lag luam tiav li cas ... thiab nws tsis zoo nkauj. Kuv tsis xav kom tus ncej no yog lub chaw ua haujlwm sib txuas lus txij li kuv tau koom nrog ntau lub chaw haujlwm thiab kev txiav txim siab nyuaj lawv yuav tsum tau ua. Thaum kuv nyuam qhuav pib, Kuv tau hais zoo tias kuv tsis xav tau qhov chaw ua haujlwm no - ib qho ntawm cov chaw lis haujlwm uas ua rau cov neeg muaj npe thiab tsis muaj zog, raug thawb ua rau lawv mob siab rau txhua hnub, kev cuab thiab hloov,