Txais yuav, Hloov chaw, Kev nthuav dav

Ib tug nyeem nyob hauv koom nrog Blog World Expo tau qhia kuv tias hnub ntawd yog ib qho kev ploj yam tsis muaj ib tus neeg hais lus: Scott Stratten. Tsis ntev los no Scott tau luam tawm UnMarketing, phau ntawv uas kuv tau, tsis yooj yim, nyeem ntawm txoj kev mus rau Las Vegas. Nov yog kuv thawj Blog World Expo, yog li kuv tsis tuaj yeem hais tias nws zoo npaum li cas - dua li Kuv tau tsim qee cov kev sib txuas ua ke zoo kawg thiab muaj kev sib tham zoo nrog Scott ua ntej