Yuav ua li cas Yog 404 Yuam Kev Nplooj Ntawv? Vim Li Cas Lawv Thiaj Li Tseem Ceeb?

Thaum koj thov rau qhov chaw nyob hauv browser, muaj xwm txheej tshwm sim hauv microseconds: Koj ntaus qhov chaw nyob nrog http lossis https thiab ntaus kom nkag mus. Tus http sawv rau hypertext hloov raws tu qauv thiab tau xa mus rau tus sau lub npe server. Https yog qhov chaw sib txuas uas tus tswv tsev thiab browser ua sib tuav tes thiab xa cov ntaub ntawv tawm. Tus sau lub npe server saib qhov twg lub npe taw