Puas Muaj Txhua Lub Sij Hawm Zoo Tshaj los Tshaj Tawm Txog Tus Social Network Tshiab?

Kuv tau siv sijhawm tsawg dua hauv kev tawm suab. Nruab nrab ntawm qhov yuam kev tsis txaus ntseeg thiab tsis pom zoo qhov tsis sib haum, tsawg lub sijhawm kuv siv sijhawm hauv kev tshaj xov xwm, zoo siab dua kuv. Qee tus neeg uas kuv tau qhia kuv qhov kev tsis txaus siab rau lwm tus tau qhia kuv tias nws yog kuv qhov kev txhaum. Lawv tau hais tias nws yog kuv qhib kev sib tham txog kev ua nom ua tswv hauv ob peb xyoos dhau los uas tau qhib qhov rooj. Kuv ntseeg tiag tiag hauv pob tshab - txawm tias kev nom kev tswv qhov kev lees paub - yog li kuv