Tshaj Tawm: Outsourced Social Media Ua Li Cas

Kev koom tes nrog kev tshaj xov xwm tuaj yeem yog ib txoj haujlwm txaus ntshai rau cov tuam txhab me. Thaum kuv tab tom nquag los ntawm hom kev xav ntawm tus kheej, peb ua siab ncaj tsis tau muab lub tswv yim zoo thiab cov khoom siv coj los siv rau peb cov tswv cuab kev sib raug zoo. Qhov ntawd tau hloov pauv los txog niaj hnub no, txawm tias, raws li peb txhim kho siv Emphatic los txhim kho peb lub koomhaum cov haujlwm hauv qab no. Peb tau sim nrog qee qhov kev tshaj tawm tawm los txhim kho peb cov lus sib tham hauv online, tab sis nws ncaj ncees yeej tsis tau mus zoo. Peb feem ntau pom cov kev hloov tshiab phem heev, txom nyem