Koom tes! Txoj Cai Tswj Lag Luam thiab Social Media

Lub hli dhau los, Kuv tau nyeem Kev Koom Tes: Cov Lus Qhia Ua tiav rau cov hom thiab cov lag luam los tsim, cog thiab ntsuas kom ua tiav hauv Lub Vev Xaib Tshiab. Qhov no tsis yog nyeem yooj yim - ib qho kev qhia tiav yuav yog kev nkag siab! Nws yog phau ntawv uas koj xav tau los zaum, mob siab rau thiab zom ib nplooj ib zaug. Brian tau outdone nws tus kheej nrog phau ntawv no - nws muaj txhij txhua thiab tej zaum yuav npog txhua yam ntawm kev kos npe, lub

Cov vajtswv liab tau hais thiab Scott Adams sau tau ib phau ntawv!

Tus kws sau Cartoonist Scott Adams nyuam qhuav tso tawm ib phau ntawv sau los ntawm nws qhov blog, Stick to Drawing Comics, Monkey Brain !: Cartoonist Ignores Cov Lus Qhia Pab Tau Zoo. Kuv tau nyeem Scott's blog tau ib ntus thiab nws, los ntawm qhov deb, blog funniest Kuv tau nyeem. Ntawm no yog cov ntawv qhia los ntawm Scott tsab xov xwm tawm tshiab tshaj tawm ntawm Indian Tsov Tawm Tsam: Raws li BBC, devout Hindus xav tias liab yog qhov kev ua tawm ntawm tus vajtswv liab Hanuman. Tso cai rau kuv digress cai