Lub Hom Phiaj Puas Yuav Tsum Koom Tes rau Kev Teeb Meem?

Tag kis no, Kuv unfollowed hom nyob hauv Facebook. Xyoo tas los, lawv cov kev hloov tshiab tau nkag mus rau hauv kev tawm tsam kev nom kev tswv, thiab kuv tsis xav pom tias negativity hauv kuv pub. Tau ob peb xyoos, Kuv qheb kev tshaj tawm kuv qhov kev xam pom txog kev tswj hwm. ib yam nkaus. Kuv tau saib raws li kuv cov lus hauv qab no tau hloov pauv mus ua ntau tus neeg uas tau pom zoo nrog kuv thaum lwm tus uas tsis pom zoo tsis lees thiab tsis kov nrog kuv. Kuv pom cov tuam txhab Kuv tau courting txav mus deb ntawm ua haujlwm