Lub Xeev Tshawb Nrhiav Kev Lag Luam hauv 2015

Tsis ntev tas los no kuv tau hais rau ib pawg uas kuv tau raug caw rov qab los hais lus rau yav dhau los 5 xyoos. Hauv ib kis ntawm kev sib tham lub ncauj lus tig mus rau kev siv lo lus tseem ceeb. Lub puab tsaig poob qis thaum kuv hais rau cov neeg mloog kom tsis txhob txhawj xeeb txog lo lus tseem ceeb thiab kev siv thoob plaws lawv cov ntsiab lus. Thaum kuv tseem xav tias lo lus tseem ceeb tau zoo siv hauv cov ncauj lus ntawm kab lus, rau feem ntau kuv ntseeg tias koj ua tau zoo dua