UpSnap: Cov Txawb Nqis, Cov Hauv Paus, thiab Thaj Chaw Tshaj Lij Tshaj Tawm

UpSnap muaj qhov tshaj tawm xov xwm txawb tshaj tawm uas muaj ntau tshaj li ib txhiab lab luam tawm hauv ib hlis. Thiab dhau los ntawm lawv cov kev sib koom tes nrog qee qhov chaw loj tshaj plaws, lawv muaj peev xwm muab kev tshaj tawm ntawm cov koom tes thib peb sib koom nrog tus nqi ntau dua 100 billion tus neeg saib xyuas txhua hli. UpSnap pub koj rau cov neeg siv lag luam uas nyob ze koj lub lag luam. Thaum koj qhov kev tshaj tawm mus nyob, UpSnap yuav tso tawm koj cov lus tshaj tawm rau cov neeg siv khoom hauv tsib-mais vojvoog. Hom phiaj nthuav sab nraud nthuav dav