SQL: Lub Npe Tag Nrho Saib rau Cov Xeev thiab Cov Xeev rau Asmeskas thiab Canada

Thaum ua haujlwm rau Google Phiaj xwm Daim phiaj xwm hnub so no, Kuv xav tau los ua ib lub rooj hauv MySQL uas txhais cov lej 2 lub teb chaws thiab xeev tus tsiaj ntawv luv rau tag nrho lub npe. Kuv paub tseeb tias qhov no yog qee yam uas xav tau me ntsis, yog li kuv tau muab cov ntawv SQL sau rau ntawm kuv lub server rau download. Ntawm no yog tsab ntawv SQL rau Lub Xeev thiab Xeev Cov Ntawv luv luv rau Tebchaws Asmeskas thiab Canada. Kuv kuj tau ntxiv ib qho Index rau ob qhov