Lub Tswv Yim Tu?

Kuv tau nyob hauv lub Koom Txoos hnub so no thiab hnov ​​cov lus zoo heev: Cov neeg tsis quav ntsej koj paub ntau npaum li cas txog thaum lawv paub tias koj mob siab npaum li cas! Ntawd tau hais tias, cov lus nug cuam tshuam ncaj qha rov qab rau koj cov kev siv zog ua lag luam. Peb ib txwm tham txog Kev Tshaj Tawm & Kev Lag Luam raws li cov tswv yim cohesive no. Puas yog qhov tseeb uas peb “Saib Xyuas” tseem ceeb npaum li cas? Kuv xam yog tias Kev Saib Xyuas tsuas yog ib qho tseem ceeb raws li txhua Lub Phiaj Qhia Kev Tshaj Tawm, Kev Tawm Lag Luam, Kev Tshawb Nrhiav thiab Kev Loj Hlob,