Yooj Yim Kev Tawm Tsam: Ib qho Kev Tawm Tswv Yim Pab Dawb rau Cov Xov Xwm

Ib zaj dab neeg uas tsis tau tso kuv tseg yog ib qho uas tus phooj ywg Mark Schaefer tau qhia ntau xyoo dhau los thaum hais lus hauv kev sib tham. Nws tham txog cov khoom lag luam thoob ntiaj teb uas muaj ntau pua tus neeg ua haujlwm ntau. Lawv pab tshaj tawm xov xwm tau tsim tawm qhov kawg ntawm cov ntsiab lus kev sib raug zoo… uas zoo tsis muaj leej twg teb nrog lossis tsis sib koom. Mark tau nug tias qhov kev zoo siab zoo li cas uas cov tuam txhab ua thaum lub lag luam tus kheej cov neeg ua haujlwm tsis koom nrog lossis tsis qhia tawm cov ntsiab lus