Yuav ua li cas koj ob lub qhov muag Txav mus rau Lub Vev Xaib

Txog kev muaj tswv yim, Kuv paub tseeb tias muaj ib tus neeg sab hauv qw kom lawv ua qhov sib txawv thiab zam kom tsis txhob tsim lub vev xaib uas zoo thiab ua zoo li txhua tus neeg. Los ntawm qhov kev xav ntawm kev ua lag luam, li cas los xij, peb tau kawm peb cov neeg qhua ntau dua kaum xyoo tam sim no qhov uas yuav muaj kev cia siab ntawm lub vev xaib thiab yuav ua li cas taug ib qho kom zoo. Raws li tus neeg siv, tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav ntxhov siab npaum li sim nrhiav cov ntaub ntawv tiv toj, nyem rov qab rau lub vev xaib, lossis luam theej duab