Litmus: Tib neeg puas tuaj yeem nyeem Koj Li Email?

Peb tau tsom mus lawm… er… quaj qw txog txawb ntawm lub caij lig thiab kuv cia siab tias peb tau txais koj nyob. Yog tias koj ua ib qho hnub no, nws yuav tsum ntsuas koj cov ntawv email uas koj tau xa tawm ntawm koj tus neeg muag khoom email kom pom tias tib neeg muaj peev xwm nyeem lawv tiag. Raws li peb tsim cov qauv tsim email rau peb tus email rau WordPress kev daws teeb meem, CircuPress, lub tsev txais cov ntawv email xa tuaj uas tau hloov dua tshiab, tau nyeem tau, thiab tau ua haujlwm thoob plaws ntawm