Kuv Qhov Txheeb Xyuas: Google Analytics rau iPhone

KISSmetrics tau tshaj tawm cov npe thov iPhone tshiab hu ua My Analytics. Nws yog txoj kev nrawm tshaj plaws los saib seb koj qhov Google Analytics metrics ua tau li cas thaum koj tsis nyob ntawm koj lub rooj. Nyuam qhuav pib lub xyoo no, cov ntawm KISSmetrics tab tom nrhiav rau qhov tsim nyog Google Analytics app los pab lawv khaws tabs ntawm lawv tus kheej cov ntaub ntawv. Thiab lawv nrhiav tsis tau ib tug. Xws li cov apps tau yog txoj kev yooj yim dhau thiab tsis pub koj ua qhov kev sib piv, lossis