Tsis txhob ua Tus Tshaj Tawm Malware tsim txom

Tus e-mail los hauv. Koj zoo siab heev. Nws yog qhov CPM ua tau zoo heev los ntawm cov hom lag luam loj lub npe. Koj tsis paub tus e-mail chaw nyob ntawm tus xa. Koj xav rau koj tus kheej: “Hmmn..exampleinteractive.com. Yuav tsum yog lub khw muag khoom me me uas lub hom loj yog siv ”. Koj xa rov qab e-mail nug txog lawv li IO (Kev Xa Khoom Ntawm Kev Xaib) thiab pib saib ntawm koj qhov khoom muag khoom muag. Koj rov mus nrog lawv nyob, lawv yeej mob siab xav tau