DataRobot: Kev Lag Luam Kev Kawm Tsim Lub Tshuab Kawm Ua Ntej

Ntau xyoo dhau los, Kuv yuav tsum ua qhov kev tshawb xyuas nyiaj txiag loj heev rau kuv lub tuam txhab txhawm rau twv seb qhov kev nce nyiaj ntau dua tuaj yeem txo tus neeg ua haujlwm kev ua haujlwm, kev kawm tus nqi, tsim khoom, thiab txhua tus neeg ua haujlwm coj ncaj ncees. Kuv nco qab khiav thiab sim ntau cov qauv rau lub lis piam, tag nrho cov kev txiav txim siab tias yuav muaj nyiaj khaws tseg. Tus Thawj Coj yog tus neeg tsis ntseeg siab thiab hais kom kuv rov qab mus thiab tshawb xyuas lawv ib zaug ntxiv ua ntej peb txiav txim siab twv nyiaj rau ob peb puas tus neeg ua haujlwm.