2012 Is Taws Nem & Txawb Txhab

Cov Kev Tshawb Fawb Tau Tom Qab tau tsim qhov infographic muab cov stats ntawm kev loj hlob ntawm kev siv xov tooj thiab internet. Cov lej tsis yog tsuas yog kev xav tsis thoob. Saib ntxaum dua ntawm cov naj npawb no muab kev pom tseeb tias kev lag luam thoob ntiaj teb tab tom nce sai thiab cov peev txheej thoob plaws ntiaj teb tau txais kev thev naus laus zis tsim nyog rau kev sib koom tes thiab kev tsim khoom. Rau cov tuam txhab, qhov ntawd txhais tau hais tias muaj kev lag luam nthuav dav, thoob ntiaj teb rau koj cov khoom muag thiab cov kev pabcuam. Nws kuj txhais tau tias nws muaj thoob ntiaj teb kev sib tw rau koj