Kuv Pib Sau Tshaj Tawm…

Tab sis hloov kuv lub siab. Daim phiaj B - cia peb ua las voos!

Txheeb los ntawm kab ntawv yog tias koj tsis tuaj yeem pom daim vis dis aus. Hnub no, Kuv tau tso kuv tus tub tawm ntawm IUPUI mus rau Freshman Orientation. Kuv mloog zoo li seev cev.