Xav Tau Kev Pab Ua Lag Luam rau Cov Neeg Seem? Pib Ntawm No

Engineering tsis yog txoj haujlwm tshaj li qhov uas yog txoj hauv kev hauv ntiaj teb. Rau cov neeg ua lag luam, xav txog qhov kev xav no thaum hais lus rau cov neeg tuaj saib pom muaj txiaj ntsig zoo tuaj yeem yog qhov sib txawv ntawm kev coj ua tiag tiag thiab raug tsis quav ntsej. Cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshaj lij tuaj yeem yog cov neeg tawv ncauj los nrib pleb, uas yog lub hauv paus rau lub Xeev Kev Lag Luam rau Cov Kws Tshaj Lij Ntawv Tshaj Tawm. Rau plaub xyoos sib law liag, TREW Kev Lag Luam, uas tsom rau cov lag luam tshwj xeeb rau kev tshaj lij