3 Yam Yuav Tau Txiav Txim Nrog Kev Hloov Cov Ntawv Hauv Google

Google txoj kev nthuav tawm cov ntawv tshaj tawm (ETAs) tau ua tiav nyob! Cov tshiab, ntev dua mobile-thawj hom ntawv tshaj tawm yog dov thoob plaws txhua cov khoom siv nrog rau cov ntawv tshaj tawm uas twb muaj lawm siv tau-ua ke - tab sis tsuas yog rau lub sijhawm nkaus xwb. Pib lub Kaum Hlis 26, 2016, cov tshaj tawm tsis tuaj yeem tsim lossis tshaj tawm cov qauv ntawv tshaj tawm. Nws thiaj li, cov tshaj tawm yuav thim mus rau qhov zoo ntawm cov ntawv tshawb nrhiav keeb kwm uas ploj thiab ploj ntawm koj cov txiaj ntsig tshawb tawm nplooj ntawv nkaus. Google tau tso cai rau cov tshaj tawm