Tau offline, tau unplugged, tsawg kawg rau ib lub sijhawm

Kuv tau txais online thiab tau txais kuv thawj tus e-mail chaw nyob thaum ntxov 1995. Lub sijhawm xyoo '95 Kuv tau pib kuv qhov Web tsim lag luam. Muaj kuv tus kheej lub tuam txhab txhais tau online thiab muaj rau kuv cov neeg muas zaub txhua lub sijhawm. Kuv ib txwm ntsaws hauv. Txawm tias caij so, kuv coj kuv lub vij fwm NEC tam sim no. Raws li lub sijhawm dhau los ntawm kuv koom nrog ntau pib. Txawm tias tom qab so haujlwm los nws xav tias kuv tau siv tsawg tsawg

Tsis txhob ua Tus Tshaj Tawm Malware tsim txom

Tus e-mail los hauv. Koj zoo siab heev. Nws yog qhov CPM ua tau zoo heev los ntawm cov hom lag luam loj lub npe. Koj tsis paub tus e-mail chaw nyob ntawm tus xa. Koj xav rau koj tus kheej: “Hmmn..exampleinteractive.com. Yuav tsum yog lub khw muag khoom me me uas lub hom loj yog siv ”. Koj xa rov qab e-mail nug txog lawv li IO (Kev Xa Khoom Ntawm Kev Xaib) thiab pib saib ntawm koj qhov khoom muag khoom muag. Koj rov mus nrog lawv nyob, lawv yeej mob siab xav tau