Puas Yog Muag Neeg Yuav Hloov Los Ntawm Cov Neeg Hlau?

Tom qab Watson dhau los ua tus yeej Jeopardy, IBM tau koom nrog Cleveland Clinic los pab cov kws kho mob tau kho sai thiab txhim kho tus nqi raug ntawm lawv cov kev kuaj mob thiab tshuaj noj. Hauv qhov no, Watson augments cov txuj ci ntawm cov kws kho mob. Yog li, yog tias lub koos pij tawj tuaj yeem pab ua cov haujlwm kho mob, nws yuav zoo li tias ib tus tuaj yeem pab thiab txhim kho cov kev txawj ntawm ib tus neeg muag khoom ib yam nkaus. Tab sis, puas yuav lub khoos phis tawm puas hloov tau cov neeg ua haujlwm muag? Cov kws qhia ntawv, cov tsav tsheb, cov sawv cev mus ncig, thiab