10 Cov Lus Qhia Rau Tsim Tus Vev Xaib Qub Av Uas Tsav Li Cov Yuav Khoom thiab Cov Muag Yuav Muag

Kev yuav tsev, tsev, lossis kem tsev yog qhov kev nqis peev tseem ceeb… thiab feem ntau tsuas yog tshwm sim ib zaug hauv lub neej. Cov kev txiav txim siab muag vaj tsev yog raug mob siab los ntawm tus tswv ntawm qee lub sijhawm cov kev xav txawv - yog li ntawd muaj ntau yam uas yuav tsum tau txiav txim siab thaum tsim lub vev xaib muag vaj tse uas pab lawv raws txoj kev yuav khoom. Koj lub luag hauj lwm, ua tus neeg sawv cev los yog cov tswv cuab txauv vaj tse, yog kom nkag siab cov cwj pwm txawv thaum coj lawv mus rau qhov muaj meej mom thiab