Lub Cim Caij Hauv Lub Sijhawm Tswj Xyuas Cov Neeg Siv Khoom

Tus Neeg Siv Khoom Txhaum Kev Lom Zem Hauv Hindu mythology, Ravana, tus kws tshawb fawb zoo, thiab tus huab tais dab, muaj kaum lub taub hau, ua cim txog nws ntau lub hwj chim thiab kev paub. Cov taub hau tau indestructible nrog lub peev xwm morph thiab regrow. Hauv lawv txoj kev sib ntaus sib tua, Rama, tus vajtswv tua rog, yog li yuav tsum mus hauv qab Ravana lub taub hau thiab taw rau tus xib xub ntawm nws lub siab lub ntsws kom tua nws kom zoo. Hauv cov caij nyoog niaj hnub no, cov neeg siv khoom yog me ntsis zoo li Ravana, tsis hais txog nws