7 Yuam Kev Koj Yuav Ua Tau Hauv Kev Ua Lag Luam

CMO pob nyiaj siv nyiaj tau tsawg zuj zus, raws li cov neeg lag luam tawm tsam nrog kev siv nyiaj kom tiav, raws li Gartner. Nrog kev tshuaj xyuas ntau dua ntawm lawv cov peev nyiaj dua puas tau ua ntej, CMOs yuav tsum to taub qhov ua haujlwm yog dab tsi, tsis yog dab tsi, thiab qhov twg yuav siv lawv cov nyiaj daus las tom ntej txuas ntxiv mus rau qhov kev cuam tshuam lawv cov kev cuam tshuam rau kev lag luam. Nkag mus rau Kev Ua Lag Luam Txog Kev Lag Luam (MPM). Kev Tswj Kev Ua Lag Luam Yog Dab Tsi? MPM yog kev sib txuas ntawm cov txheej txheem, thev naus laus zis, thiab kev ua haujlwm siv los ntawm cov koomhaum kev lag luam los npaj cov haujlwm kev lag luam,